Specjalizacje

Świadczymy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną dla wymagających Klientów – opartą zarówno na doświadczeniu i wiedzy prawnej, jak i na znajomości zagadnień prawnych oraz właściwym rozpoznaniu potrzeb naszych Klientów.

Dokładamy wszelkich starań, aby jakość naszych usług była zawsze na najwyższym poziomie. Dbamy o wysoki poziom komunikacji, która pozwala nam właściwie rozpoznać potrzeby oraz skutecznie zaangażować się w sprawy naszych Klientów.

  1. Obsługa prawna osób fizycznych w zakresie:
   • prawa rodzinnego i opiekuńczego:
    • sprawy o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa,
    • roszczenia alimentacyjne,
    • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa,
    • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej:
     • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
     • ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi
    • ubezwłasnowolnienia
   • prawa cywilnego:
    • spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów lekarskich

Kancelaria ma duże osiągnięcia w zakresie dochodzenia powyższych roszczeń, 100 %wygranych spraw i satysfakcja Klientów.

   • podziałów majątków,
   • zniesienia współwłasności,
   • roszczeń wynikających z umów i prawa rzeczowego,
   • prawa spadkowego
   • prawa energetycznego
  • prawa karnego:
   • obrony w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
   • reprezentacji pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
   • obrony w sprawach nieletnich
 1. Obsługa prawna podmiotów gospodarczych:
  • prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej, w tym windykacji,
  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa gospodarczego,
  • sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, poglądy doktryny i najnowsze orzecznictwo,
  • opiniowanie i sporządzanie projektów umów
 2. Oferujemy pełną obsługę prawną w języku angielskim i francuskim.