Nasz zespół

Maria Walczak – adwokat:

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, po których odbyła aplikację sądową w Sądzie Rejonowym w Koninie. W okresie praktyki zawodowej pracowała jako sędzia w Sądzie Rejonowym w Turku i w Sądzie Rejonowym w Koninie, jako radca prawny prowadziła kancelarię prawną w Koninie. W 1996 r. uzyskała wpis na listę Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu i rozpoczęła praktykę zawodową w swojej kancelarii. W czasie wykonywania zawodu radcy prawnego Maria Walczak uzyskała tytuł syndyka, a w okresie praktyki adwokackiej ukończyła studia podyplomowe z prawa handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Współpracuje z następującymi adwokatami:

Michał Walczak LL.M. – adwokat

ul. Nowowiejskiego 20/8,
61-732 Poznań

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Otrzymał stypendium Millenium Bank, które pozwoliło mu na ukończenie studiów LL.M. z zakresu prawa konkurencji Unii Europejskiej na Universidade Catolica Portuguesa w Lizbonie. Otrzymał wyróżnienie Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu za osiągnięcie bardzo dobrego wyniku z egzaminu adwokackiego. W swojej dotychczasowej karierze świadczył usługi na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych podczas pracy w największych i najbardziej renomowanych poznańskich kancelariach. W ramach powierzonych zadań, zajmował się w szczególności obsługą największych polskich spółek z branży spożywczej oraz sprzedaży internetowej. W swojej dotychczasowej karierze zajmował się również problematyką międzynarodowego postępowania karnego ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz przejęcia i przekazania orzeczeń do wykonania na terenie całej Europy. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie ochrony konkurencji i konsumentów. W kancelarii zajmuje się również prawem karnym z uwzględnieniem postępowań międzynarodowych.

Agnieszka Wiese – adwokat

ul. Nowowiejskiego 20/8,
61-732 Poznań

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od 2013 roku członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych zdobyte podczas pracy w renomowanej poznańskiej kancelarii adwokackiej oraz notarialnej. W swojej dotychczasowej karierze zajmowała się obsługą podmiotów z branży paliwowej oraz budowlanej. Posiada doświadczenie porcesowe zdobyte podczas reprezentowania klientów w sporach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz karnego, a także przed organami administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z błędami medycznymi oraz ustanowieniem służebności przesyłu. W kancelarii zajmuje się również sprawami administracyjnymi oraz rodzinnymi. Biegle włada językiem francuskim oraz angielskim.